Hoe waardevol is het om niet je kind naar logopedie te ‘sturen’, maar zelf de tools in handen te krijgen om taal te stimuleren bij je kind? Ik zou iedere ouder die twijfelt over de taalontwikkeling van zijn kind het Hanenprogramma adviseren. Nuance verschillen in de communicatie met onze zoon met groots effect. Een deskundige die met je meekijkt en je door positieve benadering stimuleert uit te bouwen wat goed gaat, zoals we dat ook bij onze kinderen willen doen. Er wordt inmiddels volop gebabbeld door onze kleine grote vriend! Bedankt voor de inzichten die jullie ons door middel van het Hanenprogramma hebben gegeven.