Het ouderprogramma bij Renée hebben wij ervaren als zeer positief. De stof uit het boek ‘praten doe je met zijn tweeën’ is zeer goed te begrijpen en met hulp van voorbeeldfilmpjes van vooral onze eigen situatie kun je gelijk aan de slag om de stof uit het leerboek en de cursus toe te passen. Spelen met je kind wordt opeens zoveel leuker omdat je ziet en merkt wat een effect het heeft op de spraak- en taalontwikkeling van je kind wanneer je het op de juiste manier benadert. Ik ben blij dat we destijds door onze logopedist zijn doorverwezen.