Het Hanen Ouderprogramma

De Canadese logopedist Ayala Hanen Manolson zette in de jaren ’70 het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met zijn tweeën’ op. Daarin leren ouders van kinderen met taal- of communicatieve ontwikkelingsproblemen hoe ze hun kinderen kunnen uitdagen om in contact te komen én te blijven. Het Hanen Ouderprogramma richt zich op de communicatie in de natuurlijke omgeving, waardoor ouder en kind meer gemotiveerd zijn om te communiceren en beter in staat zijn de nieuw geleerde vaardigheden toe te passen. Inmiddels worden wereldwijd verschillende Hanen programma’s aangeboden.

Wat is het Het Hanen Ouderprogramma
‘Praten doe je met z’n tweeën’?

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ helpt u en uw kind stap voor stap bij het beter leren praten en communiceren. In het programma worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten. U leert dagelijkse situaties bewust om te buigen tot optimale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen het programma wordt ingespeeld op uw kennisniveau en individuele leerstijl.

Voor wie is dit programma?

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is bestemd voor ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsprobleem. De kinderen spreken niet of nauwelijks, terwijl je dat op hun leeftijd wel zou verwachten.

Een gezin kan voor het programma in aanmerking komen wanneer:

 • Uw kind communicatieve ontwikkelingsproblemen heeft;
 • Uw kind een kalenderleeftijd heeft tussen de 1½ en 6 jaar;
 • Uw kind niet of nauwelijks spreekt (zinnetjes van max. 3 woorden);
 • U bereid bent om een inspanning te leveren ten behoeve van de taalontwikkeling van uw kind.

Inhoud van het programma

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ bestaat uit 7 groeps-bijeenkomsten en 4 huisbezoeken en bestrijkt zo’n 4 maanden. Het gebruik van filmmateriaal staat centraal.

Aan het begin van de cursus bespreken we samen doelen met betrekking tot het taalvermogen van uw kind en de aanpak hiervan. Tijdens de huisbezoeken worden opnames gemaakt van de interactie tussen u en uw kind. Samen zullen we dan bekijken hoe u communicatiestrategieën die op natuurlijke principes gebaseerd zijn kunt toepassen in de omgang met uw kind, en wat het effect hiervan is op de taalontwikkeling. Deze opnames worden thuis besproken en ook in de groep gebruikt. Tijdens de bijeenkomsten maakt u intensief kennis met de communicatiestrategieën, oefenen we in de toepassing ervan en wisselen ervaringen met elkaar uit.

In het programma wordt het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ gebruikt, een praktische handleiding voor ouders van kinderen met een vertraagde taalverwerving.

Wat leert u?

 • U leert meer over de behoeftes, interesses en emoties van uw kind, en wat het motiveert om te communiceren.
 • U leert beter zien wat uw kind doet, bijvoorbeeld door op ooghoogte contact te maken.
 • U leert te wachten totdat uw kind met u gaat communiceren (met of zonder woorden) en luisteren naar wat uw kind u probeert te zeggen.
 • U leert om te reageren op de manier die uw kind nodig heeft om te kunnen communiceren. U zult zien dat het zelfvertrouwen van uw kind hiervan groeit en het zich aangemoedigd voelt om meer initiatief te nemen in de communicatie.
 • U leert meer over ‘beurtwisseling’, met als doel het contact en de interactie gaande te houden.
 • U leert taal toe te voegen tijdens dagelijkse handelingen om uw kind te helpen zich uit te drukken en de wereld om zich heen beter te begrijpen.
 • U leert over de kracht van spel, lezen en muziek, om de communicatieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van uw kind te vergroten.

“Het Hanen ouderprogramma is een zeer leerzame logopedie cursus die we echt iedereen aan zouden raden! Het bracht ons veel inzicht, het stimuleerde enorm en maakte het ons ook makkelijker om op een leuke manier beter te communiceren met onze zoon. We snappen beter wat hij kan begrijpen en we begrijpen beter wat hij probeert te zeggen. Het kijken, wachten en luisteren is zo belangrijk en het is een feest om te zien wat het teweegbrengt! Renée zelf is heel kundig, begaan en enthousiast. Haar huisbezoeken en persoonlijke adviezen zijn goud waard!”

Anna & Pieter

Effect Hanen® Ouderprogramma

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is gebaseerd op jarenlang onderzoek dat het belang aantoont van vroege interventie en het daarbij betrekken van ouders. Effectonderzoek laat zien dat het programma door ouders als zeer ondersteunend en verhelderend wordt ervaren. Door het gebruik van de Hanen® methode verbetert de interactie en communicatie tussen ouder en kind.

Kijk hier om te lezen hoe ouders het volgen van het Hanen Ouderprogramma vanuit Logos Trainingen hebben ervaren.

Agenda en aanmelding

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ zal worden gegeven door Renée Kwakkel: Hanen gecertificeerde logopedist. Hieronder vindt u de eerstvolgende programma’s.
NL
EN

Vergoeding en kosten

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ wordt (bij verwijzing van een arts) volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Verder dient u het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ van Jan Pepper en Elaine Weitzman aan te schaffen. Het boek lenen van Logos Trainingen kan ook.