Help uw kind praten

Logos Trainingen biedt indirecte logopedische therapie middels Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met zijn tweeën’. Dit programma biedt ouders van kinderen met problemen in de taal- en communicatieve ontwikkeling krachtige handvatten om het kind in de context van het contact te stimuleren.

Renee is een zeer positieve en betrokken trainer van het Hanen Ouderprogramma. De trainingsavonden en huisbezoeken zorgen samen voor bewustwording van de communicatie met je kind. Met hele begrijpbare technieken zag en zie ik onze dochter met sprongen vooruit gaan. Ook zorgt het voor minder zorgen omdat je beter begrijpt hoe en op welk niveau je kind communiceert.

Marieke & Martijn

Het Hanen Ouderprogramma

Het Hanen Ouderprogramma helpt u en uw kind stap voor stap bij het beter leren praten en communiceren. In het programma worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten. U leert dagelijkse situaties bewust om te buigen tot optimale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment.

Binnen het programma wordt ingespeeld op uw kennisniveau en individuele leerstijl. Wilt u meer weten over het Hanen Ouderprogramma?